Asociace základních uměleckých škol ČR

Asociace základních uměleckých škol České republiky (AZUŠ ČR) byla založena ustavující schůzí dne 30. dubna 1999 v Praze. AZUŠ ČR je dobrovolným zájmovým sdružením základních uměleckých škol. Cílem AZUŠ ČR je prosazování a ochrana existenčních a ekonomických zájmů základních uměleckých škol, péče o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v České republice.

AZUŠ ČR usiluje o zachování sítě škol, aktivně připomínkuje tvorbu a změny zákonných norem, vyjadřuje  se k řešení pracovně-právních otázek, usiluje o takovou podobu financování ZUŠ, která zajistí rovný přístup k základnímu uměleckému vzdělávání, spolupracuje při tvorbě a úpravách kurikulárních dokumentů, uplatňuje připomínky k podobě pedagogické dokumentace, organizuje a spolupodílí se na vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupracuje při tvorbě a realizaci přípravy budoucích učitelů.

AZUŠ ČR působí jako partner MŠMT ČR a ČŠI, úzce spolupracuje s ÚUR ZUŠ ČR a je členem Czesha a EMU.

AZUŠ ČR spoluvytváří projekt s Českou filharmonií a Nadačním fondem Magdaleny Kožené.

AZUŠ ČR pravidelně uzavírá smlouvy s OSA a Intergram.

AZUŠ ČR doporučuje projekt Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu a Edice ZUŠ

Na těchto stránkách naleznete informace o působení AZUŠ ČR, důležité dokumenty a informace potřebné pro každodenní činnost základních uměleckých škol.

Aktuality z asociace

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

Poděkování a přání

Více informací zde


Společný orchestr České filharmonie a žáků ZUŠ

Poděkování zúčastněným školám

Více informací zde


ZUŠ Open 2017

Poděkování paní Magdaleně Kožené a školám

Více informací zde


Kontrola VZP

Závěrečná zpráva kontroly VZP

Více informací zde


SEMINÁŘ EUROPEAN MUSICSCHOOL UNION V PRAZE 26. - 27. 4. 2017

Texty semináře ke stažení

Více informací zde


Nejbližší jednání

Rady AZUŠ ČR

Více informací zde


Aktualizace údajů

Adresy, telefony, jména,...

Více informací zde


Nové stránky AZUŠ ČR

Spustili jsme nový web ...

Více informací zde