PROJEKT ČESKÉ FILHARMONIE A AZUŠ ČR

Informace k březovému soustředění - zde...

Souhlas s účastí v projektu a udělením licence - zde...

 

 

Hlavní dirigent: Petr Altrichter

Asistenti: Robert Kružík, Ladislav Cigler

 

REPERTOÁR

Johannes Brahms: Slavnostní akademická předehra op. 80

Antonín Dvořák: Vodník op. 107

Bedřich Smetana: Vltava

 

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM ZKOUŠEK

5. 1. 2019 (sobota) úvodní dělené zkoušky / 10.00 – 16.00 / Rudolfinum

17. 2. 2019 (neděle) dělené zkoušky jednotlivých nástrojových skupin /

10.00 – 16.00 / Rudolfinum

9., 10. 3. 2019 – víkendové soustředění

9. 3. (sobota)

10. 3. (neděle)

27. 4. 2019 / 10.00 – 16.00

12. – 17. 6. 2019 – závěrečné soustředění v Praze


 
ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místnosti a budovy na zkoušení budou přístupné 60 minut před zahájením zkoušky. V případě časnější doby příjezdu je možné domluvit se předem. S ohledem na organizační náročnost celého projektu je třeba časový rozpis chápat tak, že ve chvíli zahájení zkoušky sedí všichni členové orchestru na svých místech a ladí nástroje. Pedagogický dohled může být přítomen na všech zkouškách, stejně tak pedagog žáka podle prostorových možností dělených a společných zkoušek.

Nezletilý žák se může soustředění zúčastnit pouze s pedagogickým doprovodem. V případě nutných změn se (např. omluva pedagoga z důvodu nemoci apod.), prosím, obracejte na Danielu Dvořáčkovou: daniela.dvorackova@ceskafilharmonie.cz. Náklady za neomluvené účastníky hradí ZUŠ.
NÁSTROJE – NOTOVÉ STOJANY
Počítáme s tím, že si každý přiveze svůj hudební nástroj; s výjimkou bicích nástrojů, které zajišťuje ČF. ČF zajišťuje na zkoušky i notové stojany. 

 
POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU

Žádáme všechny, aby během zkoušek a koncertu nepořizovali žádný záznam (foto/video). Z celého soustředění i z koncertu bude ČF pořizovat videozáznam, který bude veřejně k dispozici. Na koncertě v Rudolfinu bude mít ČF vlastního fotografa. Fotografie pak budou zaslány na všechny zúčastněné ZUŠ k dalšímu využití. Organizačně počítáme s tím, že Ve stanovený čas sedí všichni na svých místech rozehraní a s naladěnými nástroji. Během zkoušek počítáme s přestávkou na oběd (cca 1 hodina). Konec zkoušky může být operativně zkrácen.

 

PODMÍNKY ÚČASTI V PROJEKTU

 

VYSÍLAJÍCÍ ŠKOLA SE ZAVAZUJE

 

INFORMACE K VÍKENDOVÝM SOUSTŘEDĚNÍM

Březnové víkendové soustředění – 31. 1. 2019

Červnové závěrečné soustředění – 30. 4. 2019

 

VSTUPENKY

 

Obsazení orchestru:

1 Fl. ČF 

2 Fl. ZUŠ (2 hráči)

1 Picc. ČF

1 Ob. ČF

2 Ob. ZUŠ (2 hráči)

1 Cor. Ingl. ČF

1 Kl. ČF

2 Kl. ZUŠ (2 hráči)

1 Basklarinet ČF

1. Fg. ČF

2 Fg. ZUŠ (2 hráči)

1 Cor. ČF

2 Cor. ZUŠ (2 hráči)

3 Cor. ČF

4 Cor. ZUŠ (2 hráči)

1 Tr. ČF

2 Tr. ZUŠ (2 hráči)

1 Pozn. ČF

2 Pozn. ZUŠ (2 hráči)

3 Pozn. ČF

Tb. ZUŠ (1 hráč)

Tymp. ČF

triangl ZUŠ, velký buben ZUŠ (dohromady 2 hráči)

Harfa ČF

I. housle: koncertní mistr ČF, 2 tutti hráči za ČF a 11 ZUŠ (7 pultů)

II. housle: koncertní mistr ČF, 2 tutti hráči za ČF a 9 ZUŠ (6 pultů)

violy: koncertní mistr ČF, 2 tutti hráči za ČF a 7 ZUŠ (5 pultů)

violoncella: koncertní mistr ČF, 2 tutti hráči za ČF a 7 ZUŠ (5 pultů)

Vltava: violoncella I. / violoncella II. - hráči ZUŠ nastudují oba party a filharmonici si pak žáky rozdělí během soustředění

kontrabasy: koncertní mistr ČF, 1 tutti hráč za ČF a 6 ZUŠ (4 pulty)

 

Celkový počet: 87 členů orchestru (28 ČF, 59 ZUŠ)

 

Posazení hráčů u pultů je plně v kompetenci vedoucích nástrojových skupin.

 

Další informace:

Dotazy k organizaci projektu mohou žáci a jejich rodiče směřovat prostřednictvím svých učitelů na AZUŠ.