Projekty AZUŠ

AZUŠ ČR + NADAČNÍ FOND MAGDALENY KOŽENÉ

ZUŠ Open

Více informací o projektu


AZUŠ ČR + ČESKÁ FILHARMONIE

Projekt společného orchestru hráčů České filharmonie a žáků základních uměleckých škol České republiky

Vážení a milí,

posílám srdečný pozdrav za nás všechny z filharmonie. V posledních dnech jsme na vás všechny intenzivně mysleli, protože …

… jsme se podle původního plánu měli potkat v sobotu 15. 11. na společných zkouškách – a opět se naše setkání muselo odložit

… se alespoň na pár dní do Rudolfina vrátila s filharmoniky i hudba

… jsme si připomínali Den studentstva – a víme, jakou výzvou je pro všechny studenty a učitele dnešní doba (o hře na hudební nástroj přes obrazovku ani nemluvě).

 

A především proto, že jsme v minulých dnech zveřejnili záznam ze závěrečného koncertu vašich kolegů z ročníku 2019, který mnohé z nás dojal a současně ukázal, jak moc nám chybí setkávání a hraní. Věřím, že i vás tento koncert potěší, bude pro vás motivací do dalšího cvičení a především povzbuzením v následujících týdnech. My ve filharmonii už se těšíme, až se s vámi potkáme „naživo“!  https://www.youtube.com/watch?v=qamoRCk1kdQ&t=446s

Ráda bych vám touto cestou předala pozdravy od vašich kolegů-filharmoniků …

Magdalena Mašlaňová, koncertní mistr https://youtu.be/xY6pSaowdng

Video-pozdrav od sekundistů https://youtu.be/29pzilt_miY :-)

(Marcel Kozánek, Helena Šulcová, Pavel Herajn)

 

Milí mladí kolegové,

člověk se nerad vzdává toho, co má rád. Filharmonici letos museli oželet mnoho koncertů, mezi nimi i ten Váš červnový. Přiznám se, že už mi chybí víkendová soustředění s Vámi, talentovanými mladými muzikanty, pro které hudba něco znamená. Pevně věřím, že se náš společný projekt na jaře 2021 uskuteční podle plánu. Ať Vás do té doby provází pevné zdraví a radost z hudby!

Těším se na setkání s Vámi, 

Eduard Šístek, violoncellista

 

A na závěr ještě pár slov od Petra Kadlece a také vašich předchůdců J

Udržet něco společného takhle na dálku je těžké. Všichni to teď zažíváme v mnoha variacích. Ale taky zažíváme, že se o to můžeme pokusit. Jde o to neztratit společný cíl, to, kam směřujeme, neopustit úplně cestu, na kterou jsme se před rokem vypravili. Před pár dny jsem si pročítal slova Vašich předchůdců a vybírám některá z nich; byla napsána nebo vyslovena třeba už před třemi nebo čtyřmi roky, ale některá slova se podaří vyslovit tak, že se k nim můžeme i po čase vracet a pořád k nám promlouvají. Můžeme se jimi inspirovat, mohou pro nás být podporou, můžeme na ně navazovat…

(Petr Kadlec)

„Tolik různých lidí se prostě sejde, sedneme k pultům, a jakmile začne 1. takt, všichni si začnou rozumět. Mezi neznámými lidmi se jakoby najednou rozezní ohromný rozhovor. Někdy si skáčou do řeči, jindy čekají na odpověď druhého a pohotově se doplňují. Právě tato schopnost hudby, kterou jsem zde objevil, schopnost spojovat a sjednocovat, mě neuvěřitelně fascinuje.“

„Tatínek mi kdysi řekl, že nejlepší přátele potkám díky hudbě, jelikož ten, kdo na něco hraje a věnuje se tomu, je už sám o sobě dobrý. Že tento člověk nemůže lhát a krást. Vím, že to tak neplatí vždy, ale chci věřit, že u většiny tomu tak je. (…) Díky hudbě můžete poznat lidské nitro, hudbou můžete říci to, co slovy nedokážete.“

„Díky této zkušenosti jsem získal maják, který mi bude v průběhu let udávat směr.“

Myslím taky vždycky na Jiřího Bělohlávka, díky němuž Společný orchestr dostal v roce 2014 impulz na svoji cestu životem. A připomněl jsem si slova jednoho účastníka-cellisty, který svůj dojem z pana Bělohlávka popsal: „Když jsem tady před třemi lety byl, neuvědomoval jsem si, jak moc důležitou je osobností. Nejen pro nás, ale pro Filharmonii. Pro nás to byl úžasný muž a dirigent, ale pro vás, podle mne, byl spíš jako otec. Otec, který se stará, aby vše fungovalo, jak má. Jako každý rodič se stará o své děti, on se staral o Filharmonii. Vše co dělal, dělal z lásky, veškerá svá rozhodnutí dělal tak, jak si myslel, že to bude nejlepší. I když se to tak na první pohled nemuselo zdát… Když jsme ladili, neladili jsme jen nástroje. Ladili jsme svá srdce. Tak, aby tloukla všem stejně. Poněvadž hudba se nejlépe hraje srdcem. A on byl ten, který měl na toto ladičku.“

Přeji vám všem pevné nervy, i zdraví a těším se na viděnou v novém roce!

Daniela Dvořáčková

Oddělení vzdělávacích programů České filharmonie

Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha

Více informací o projektu