Asociace základních uměleckých škol ČR

Asociace základních uměleckých škol České republiky (AZUŠ ČR) byla založena ustavující schůzí dne 30. dubna 1999 v Praze. AZUŠ ČR je dobrovolným zájmovým sdružením základních uměleckých škol. Cílem AZUŠ ČR je prosazování a ochrana existenčních a ekonomických zájmů základních uměleckých škol, péče o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v České republice.

AZUŠ ČR usiluje o zachování sítě škol, aktivně připomínkuje tvorbu a změny zákonných norem, vyjadřuje  se k řešení pracovně-právních otázek, usiluje o takovou podobu financování ZUŠ, která zajistí rovný přístup k základnímu uměleckému vzdělávání, spolupracuje při tvorbě a úpravách kurikulárních dokumentů, uplatňuje připomínky k podobě pedagogické dokumentace, organizuje a spolupodílí se na vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupracuje při tvorbě a realizaci přípravy budoucích učitelů.

AZUŠ ČR působí jako partner MŠMT ČR a ČŠI, úzce spolupracuje s UR ZUŠ ČR a je členem Czesha a EMU.

AZUŠ ČR spoluvytváří projekt s Českou filharmonií a Nadačním fondem Magdaleny Kožené.

AZUŠ ČR je partnerem Nadačního fondu Českého rozhlasu - projekt Kdyby tisíc klarinetů

AZUŠ ČR pravidelně uzavírá smlouvy s OSA a Intergram.

AZUŠ ČR doporučuje projekt Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu a Edice ZUŠ

Na těchto stránkách naleznete informace o aktivitách AZUŠ ČR, důležité dokumenty a informace potřebné pro každodenní činnost základních uměleckých škol.

Odkazy: Český spolek dvouplátkových nástrojů

Ochrana osobních údajů a pověřenec  - GDPR - více zde....

 

 

Aktuality z asociace

Nejbližší jednání Rady

Rady AZUŠ ČR

Více informací zde


Aktualizace údajů

Adresy, telefony, jména,...

Více informací zde