Asociace základních uměleckých škol ČR

Asociace základních uměleckých škol České republiky (AZUŠ ČR) byla založena ustavující schůzí dne 30. dubna 1999 v Praze. AZUŠ ČR je dobrovolným zájmovým sdružením základních uměleckých škol. Cílem AZUŠ ČR je prosazování a ochrana existenčních a ekonomických zájmů základních uměleckých škol, péče o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v České republice.

AZUŠ ČR usiluje o zachování sítě škol, aktivně připomínkuje tvorbu a změny zákonných norem, vyjadřuje  se k řešení pracovně-právních otázek, usiluje o takovou podobu financování ZUŠ, která zajistí rovný přístup k základnímu uměleckému vzdělávání, spolupracuje při tvorbě a úpravách kurikulárních dokumentů, uplatňuje připomínky k podobě pedagogické dokumentace, organizuje a spolupodílí se na vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupracuje při tvorbě a realizaci přípravy budoucích učitelů.

AZUŠ ČR působí jako partner MŠMT ČR a ČŠI, úzce spolupracuje s ÚUR ZUŠ ČR a je členem Czesha a EMU.

AZUŠ ČR spoluvytváří projekt s Českou filharmonií a Nadačním fondem Magdaleny Kožené.

AZUŠ ČR pravidelně uzavírá smlouvy s OSA a Intergram.

AZUŠ ČR doporučuje projekt Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu a Edice ZUŠ

Na těchto stránkách naleznete informace o aktivitách AZUŠ ČR, důležité dokumenty a informace potřebné pro každodenní činnost základních uměleckých škol.

Odkazy: Český spolek dvouplátkových nástrojů

Ochrana osobních údajů a pověřenec  - GDPR - více zde....

 

 

Aktuality z asociace

Men ART

Termín přihlášení do 31 .3. 2019

Více informací zde


PROJEKT ČESKÉ FILHARMONIE A AZUŠ ČR

AKTUÁLNÍ PRO KRAJE Ústecký, Olomoucký, Středočeský Jihočeský a Karlovarský

Více informací zde


Animace nového loga AZUŠ

Prohlédněte si animaci našeho nového loga AZUŠ

Více informací zde


Nejbližší jednání

Rady AZUŠ ČR

Více informací zde


Aktualizace údajů

Adresy, telefony, jména,...

Více informací zde