INFORMACE K UZAVŘENÍ ŠKOL

Informace pro vedení škol k 15. 3. 2020 - čtěte zde...

Distanční vzdělávání v době uzavření škol k 16. 3. 2020 - čtěte zde...

Informace k projektu s Českou filharmonií k 18. 3. 2020 - čtěte zde...

Informace ke komunikaci uvnitř AZUŠ ČR k 31. 3. 2020 - čtěte zde...

Jak a kde hledat aktuální informace k 8. 4. 2020 - čtěte zde...

Komunikace mezi AZUŠ a MŠMT a předávání informací ředitelům ZUŠ k 17. 4. 2020 - čtěte zde...

MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení k 27. 4. 2020 - čtěte zde

Informace AZUŠ ČR k úplatě za vzdělávání k 29. 4. 2020 - čtěte zde...

MŠMT vydalo informaci "Ochrana zdraví a provoz ZUŠ" k 4. 5. 2020 - čtěte zde...

MŠMT vydalo informaci "Rizikovost a výuka na dálku" k 13. 5. 2020 - čtěte zde...

MZDR vydalo mimořádné opatření umožňující organizování zápisu k 18. 5. 2020 - čtěte zde...

MŠMT vydalo informaci "Komisionální zkoušky" k 25. 5. 2020 - čtěte zde...

MZDR vydalo mimořádné opatření umožňující organizování zápisu a další orgnizační opatření k 25. 5. 2020 s účinností od 1. 6. 2020 - čtěte zde...

MŠMT vydalo informaci "Předávání vysvědčení, ukončování školního roku" k 15. 6. 2020 - čtěte zde...