AKTUÁLNÍ INFORMACE

Nošení ochraných prostředků dýchacích cest s účinností od 31. 7. 2021 - čtěte zde...

Informace zasílané do datových schránek škol nezveřejňujeme

Aktuální epidemické informace jsou k dispozici na webu MŠMT - čtěte zde...

PES MŠMT - čtěte zde...

Změna vyhlášky o ZUV - úplata za vzdělávání - účinnost od 23. 10. 2020 - čtěte zde...

MŠMT vydalo Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem k 23. 9. 2020 - čtěte zde...

MZDR vydalo mimořádné opatření k nošení roušek k 18. 9. 2020 - čtěte zde...

Informace o přípravě metodiky MŠMT k distanční výuce k 4. 9. 2020 - čtěte zde...

MŠMT vydalo manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 k 17. 8. 2020 - čtěte zde...

ČŠI vydalo doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021 k 17. 8. 2020 - čtěte zde...

MŠMT vydalo informaci "Provoz škol o prázdninách 2020" k 1. 7. 2020 - čtěte zde...

MŠMT vydalo informaci "Předávání vysvědčení, ukončování školního roku" k 15. 6. 2020 - čtěte zde...

MZDR vydalo mimořádné opatření umožňující organizování zápisu a další orgnizační opatření k 25. 5. 2020 s účinností od 1. 6. 2020 - čtěte zde...

MŠMT vydalo informaci "Komisionální zkoušky" k 25. 5. 2020 - čtěte zde...

MZDR vydalo mimořádné opatření umožňující organizování zápisu k 18. 5. 2020 - čtěte zde...

MŠMT vydalo informaci "Rizikovost a výuka na dálku" k 13. 5. 2020 - čtěte zde...

MŠMT vydalo informaci "Ochrana zdraví a provoz ZUŠ" k 4. 5. 2020 - čtěte zde...

Informace AZUŠ ČR k úplatě za vzdělávání k 29. 4. 2020 - čtěte zde...

MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení k 27. 4. 2020 - čtěte zde

Komunikace mezi AZUŠ a MŠMT a předávání informací ředitelům ZUŠ k 17. 4. 2020 - čtěte zde...

Jak a kde hledat aktuální informace k 8. 4. 2020 - čtěte zde...

Informace ke komunikaci uvnitř AZUŠ ČR k 31. 3. 2020 - čtěte zde...

Informace k projektu s Českou filharmonií k 18. 3. 2020 - čtěte zde...

Distanční vzdělávání v době uzavření škol k 16. 3. 2020 - čtěte zde...

Informace pro vedení škol k 15. 3. 2020 - čtěte zde...