Nejbližší jednání

26. dubna 2023 od 10 hodin v ZUŠ Brno, Vídeňská 52

14. a 15. 6. 2023 od  hodin v ZUŠ Kroměříž

Pokud musí Rada řešit akutní záležitosti, schází se neprodleně online.