Nejbližší jednání

15. března 2023 od 10 hodin v ZUŠ Praha 8, Klapkova 25

26. dubna 2023 od 10 hodin v ZUŠ Brno, Vídeňská 52

14. a 15. 6. 2023 od  hodin v ZUŠ Kroměříž

Pokud bude Rada řešit akutní záležitosti, sejde se neprodleně online.