AZUŠ ČR + NADAČNÍ FOND MAGDALENY KOŽENÉ

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“   

OKRUHY SPOLURÁCE AZUŠ ČR a NFMK - více zde...

 

Přátelé,

aktuální informace naleznete na odkazech

http://www.zusopen.cz

http://www.zusopen.cz/aktuality

http://www.menart.cz

Stipendijní program mentoringu uměleckého vzdělávání MenART - více zde...

ARCHIV -  ZUŠ Open 2017 - více zde...

 

*******************************************************************************************************

 

 

Irena Pohl Houkalová, hlavní koordinátorka projektu ZUŠ Open, informuje o minulém ročníku, přípravách a průběhu nového ročníku ZUŠ Open 2018 a dalších aktivitách Nadačního fondu Magdaleny Kožené (dále NFMK).

A) Ohlédnutí za prvním ročníkem ZUŠ Open 2017

Z celkového počtu 489 základních uměleckých škol, které fungují v České republice, se 355 škol zapojuje do celostátního happeningu ZUŠ Open. V prvním ročníku konání projektu proběhla na veřejných místech 280 měst a obcí v úterý 30. května oslava umění, jejímiž hlavními protagonisty se stali malí umělci: jednotliví žáci, soubory i sbory základních uměleckých škol. Uskutečnilo se celkem 621 akcí, na kterých odhadem účinkovalo okolo 130 000 dětí. Díky mediální kampani a propagaci tématu ZUŠ v rámci projektu se podařilo otevřít téma za nemalé mediální pozornosti a ZUŠ Open se tak zřejmě stala nejrozsáhlejší kulturní akcí v historii České republiky. Celková hodnota mediální kampaně byla 10 miliónů Kč. Detaily o projektu jsou na webu ZUŠ Open v rámci závěrečné zprávy, NFMK taktéž vydal zprávu o financování a hospodaření.

B) ZUŠ Open 2018

V letošním roce je přihlášeno 370 škol.

V rámci posílení prezentace škol je nyní připraveno prostředí pro sdílení detailnějších informací o každé zapojené škole do projektu ZUŠ open v rámci jednotlivých profilů škol a Salonu ZUŠ, který je novou platformou pro aktivní sdílení a propagaci ukázek konkrétní práce jednotlivých škol zapojených v projektu ZUŠ Open prostřednictvím webových stránek projektu.

Každá zapojená škola může svůj profil spravovat dle svých potřeba aktualizací a webové stránky budou žít i mezi jednotlivými ročníky ZUŠ Open.

Moc prosíme školy, aby do konce kalendářního roku připravily své medailonky tak, aby na webu vznikl elektronický katalog prezentující jednotlivé školy.

Salon ZUŠ je též nástrojem pro vyhledávání talentů pro mentoring žáků a učitelů zuš – druhý pilíř činnosti NFMK.

NFMK je taktéž aktivní ve snaze pomoci školám v jednáních se svými zřizovateli, vedení měst a krajů.

NFMK aktivně oslovuje umělce pro spolupráci a podporu škol v rámci ZUŠ Open. Je potřeba, aby se školy aktivně zapojily v rámci nominace svých bývalých absolventů a osobností, které jsou ochotny se přihlásit k podpoře zuš. Prosíme školy o spolupráci - informace o osobnostech spjatých s konkrétním krajem, jejich napojení, rádi je oslovíme.

NFMK aktivně prohlubuje vazby s osobnostmi a podílí se na iniciaci i realizaci větších krajských projektů- např. Jan Talich v Berouně, přehlídka varhaníků pod patronací Přemysla Kšici a I. Chřibkové, spolupráce s KSO a řada dalších…

Reflektujeme potřebu rozšíření v následujících letech z praktických důvodů na více dní konání - ideálně pevné usazení například poslední čtvrtek- sobota v květnu – bude projednáváno se správní radou NFMK.

C) Akce pořádané projektem ZUŠ Open NFMK

a) Spolupráce s MHF Pražské jaro

12.5.2018 – Open-air happening v rámci slavnostního zahájení MHF Pražské jaro na Kampě.

V rámci ZUŠ Open 2017 na MHF Pražské jaro skvěle prezentovaly školy soubor Oddechovka z Berouna včetně zpěvačky a flétnový soubor Tikari z Prahy Čakovice

Pro školy je vyjednán v rámci 2 hodin moderovaného vystoupení (4x 20 -30minut) na zvučeném pódiu, dále možnost prezentace v rámci tvůrčích dílniček a výstav přímo na Kampě. Celkem 3 stanoviště, která budou zastřešená.

 

Výstava výtvarných děl zuš během konání festivalu - v informačním City modulu na Náměstí republiky (v roce 2017 se v průběhu 3 týdnů prezentovaly 3 školy) a výstava přímo na Kampě (v roce 2017 výstava olejomaleb ZUŠ V. Talicha Beroun).

- Nominované soubory: Soubor nevidomých žáků Školy J. Ježka spolu s flétnovým souborem ZUŠ Jana Hanuše – Musici gaudentes

- Vítězný Big Band Karlovarského kraje

- ?

- ?

Prosíme školy o nominaci zbývajících 2 souborů včetně repertoáru a zájemce o uspořádání workshopů do konce ledna 2018! Spolupráce s MHF Pražské jaro je plánována jako dlouhodobá, snaha NFMK je prezentovat postupně jednotlivé kraje.

b) Prezentace druhého pilíře činnosti NFMK v rámci hlavního programu MHF Pražské jaro v den konání ZUŠ Open v Anežském klášteře ve spolupráci s Národní galerií.

Dramaturgie programu je nyní v jednání- vystoupení mentorů a vybraných talentů.

Mentoring nadaných dětí a jejich pedagogů - vyhledávání a rozvoj dětských talentů.

Oficiální zveřejnění projektu pro média bude v lednu 2018. Principem projektu bude stipendium umožňující kontinuální práci významných uměleckých osobností s vybranými dětmi a jejich pedagogy - letní soustředění v Kroměříži ve spojení s Mezinárodní akademií Tomáše Netopila ve dnech 24.6.-28.8.2018 a dále 3 konzultace během následujícího školního roku. Nominace žáků v rámci Salonu ZUŠ a na základě strukturované přihlášky od ledna do března 2018.

Prvními lektory budou Tomáš Netopil, Kateřina Kněžíková, Ivo Kahánek, Beata Hlavenková, Terezie Kovalová, Lenka Nová, Petr Nikl - další výtvarníci jsou v jednání. NFMK jedná o formě výstupů projektu a navázání profesionálních spoluprací ve prospěch škol a možnost prezentace stipendistů v rámci MHF Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Národní galerie atd.

c) ZUŠ Open v Senátu

Umělecké setkání vybraných souborů a sólistů základních uměleckých škol napříč obory.

Odpolední moderovaný program pro veřejnost - Vystoupení hudebních a tanečních souborů a sólistů škol v Sala terrena – zastoupení ideálně všech krajů /vyjma Prahy, které bude věnován večerní koncert.

Scénář dne:

- Dopoledne – příjezd interpretů, zkoušení v Sala terrena

- 14-18:30 – prezentace krajů- 1 kraj- 15 minut času produkce- zvučení sběrné, tedy potřeba technicky nepříliš náročného posazu

Prosím Radu AZUŠ o maximální spolupráci – nominace interpretů do Senátu na hlavní scénu, prosím, do konce ledna 2018

Doprovodný program ve Valdštejnské zahradě: Workshopy, výstavky a drobná vystoupení zejména pražských (hostitelé dne pro příchozí žáky a pedagogy ZUŠ), ale i všem mimopražských základních uměleckých škol ve Valdštejnské zahradě. Možná platforma pro historický tanec, fanfáry, učitele hudebních nauk, výtvarné dílny, drobná souborová vystoupení atp.- plánek zahrady posílám v příloze, platí pravidlo, že k využití jsou všechny plochy vyjma trávníku včetně cestiček (např. výstava-lemování- výtvarnými díly).

Všechny zájemce o využití prezentace ve Valdštejnské zahradě moc prosím o nominaci do konce ledna 2018.

Slavnostní večerní koncert pražských ZUŠš v Sala terrena za osobní účasti Magdaleny Kožené a významných hostů cca od 19:30 h - vyvrcholení programů ZUŠ Open v Praze a prezentace toho nejlepšího z pražských škol v maximální možné spolupráci a zapojení.

S ohledem na osobní účast Magdaleny Kožené by bylo ideální sestavit sbor ze škol a společně zazpívat vybranou lidovou píseň společně s pěvkyní.

Tímto způsobem by bylo skvělé propojit po vzoru Moravy ZUŠ Open 2017 i další místa její návštěvy v rámci ZUŠ Open 2018 - Liberec, Benátky nad Jizerou.

Předem děkujeme za maximální spolupráci v rámci přípravy této výjimečné a rozsáhlé akce, která má potenciál stát se významnou platformou pro posílení respektu a významu

škol v očích politiků a současně i společensky příjemným setkáním škol i významných hostů v krásném prostředí Valdštejnské zahrady. V rámci Senátu ČR se takto rozsáhlá akce bude

konat historicky zcela poprvé a má ambici nastavit tradici konání.

d) Koncerty v kostelích - příp. v rámci Noci kostelů 25. 5. 2018 - možnost navázání spolupráce se ZUŠ Open.

Prosíme o zasílání informací od škol, rádi zpropagujeme.

Jedním z velmi aktivních mediálních partnerů byl v roce 2017 Katolický týdeník, který přinesl mj. i mnoho rozhovorů se školami.

 

D) Zviditelnění i jiných témat, posílení PR a prostoru v médiích, spolupráce s jednotlivými kraji, snaha o získání finančních prostředků k posílení propagace a vyjednání podmínek školám pro možnost získávání financí z grantů v rámci krajů.